Galleri 1658


Vad händer på Galleri 1658 2022!Galleri 1658  den 13 maj

-------------------------------------------------------------


Fotograf Carl-Mikael Björk


Carl-Mikael Björk - Innate Structures och Dudes

Carl-Mikael Björks fotografiska process förkroppsligar det nyfikna undersökandet av fenomen, teorier och idéer. Den konstnärliga metoden tar form, inte genom att stå på avstånd och observera, men som en direkt kroppslig förbindelse med det fotografiska verket.

I serien Innate Structures använder Björk sin egen kropp och fysikalitet för att intra-agera med landskap, strukturer och motiv som ett sätt att undersöka hur dikotomier såsom subjekt/objekt, natur/kultur, förnuft/känsla och människa/icke-människa kan upplösas.

I projektet Dudes skapar Björk fiktiva porträtt där arketypiska maskuliniteter undersöks. Manligt kodade yrken, religiösa patriarker och idrottsutövare bryts mot ett visuellt uttryck lånat från glassiga magasin och modevärlden.alleri1658.se

nders@galleri1658.se


Norra Kyrkogränden 28 - Landskrona